Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Pobierz darmowy PDF na temat audytów i charakterystyk energetycznych!

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY CZARNIA

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Czarnia” realizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”
Logo Czarnia

Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą określeniu obecnego stanu źródeł ciepła na terenie gminy. Rozpoznanie źródeł ciepła jest obowiązkowe dla każdego budynku/lokalu.

Skuteczne zidentyfikowanie stanu kotłów i pieców grzewczych w późniejszym czasie umożliwi Mieszkańcom oraz Urzędowi Gminy staranie się o pozyskiwanie dofinansowań na działania termomodernizacyjne budynków, w tym m.in. na wymianę starych kotłów na nowoczesne ekologiczne i ekonomiczne źródła ciepła, docieplenie budynków, wymianę okien, czy montaż odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych).

Uzyskane dane nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie raportu z Inwentaryzacji będzie zawierać wyniki ogólne z zebranych informacji, uniemożliwiając identyfikację.

Informacja RODO dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia, Adres: Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
  2. Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.).


Bardzo prosimy o uzupełnienie wszystkich pozycji w poniższym formularzu i wysłanie ankiety!

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

1. Dane teleadresowe
2. Dane o budynku3. Dane o źródle ciepła

Poniższe dane można znaleźć np. na tabliczce znamionowej źródła ciepła, w karcie katalogowej źródła ciepła lub projekcie technicznym.


4. Roczne zużycie paliw dla kotła/pieca
5. Plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewnia
6. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków bytowych
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.